blokk címe

blokk tartalma

Választás - 2022

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak

Közzétéve: 2022-01-28

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbíthatja, módosíthatja vagy törölheti.

A benyújtható nyomtatványok körét és a nyomtatványokhoz kapcsoló tájékoztatót az alábbi címen tekintheti meg:

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek

További választási információk

Az országgyűlési képviselő választás és az országos népszavazás eredményei Bánk községben

Egyéni választókerületi eredmények, országos listás eredmények és az országos népszavazás eredményei a választás.hu oldalon bemutatva.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként Ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.
helykitolto kép

Tájékoztatás a kormányablakok nyitvatartásáról

Tájékoztatjuk a választópolgárokat a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választások kapcsán, annak érdekében, hogy minden választásra jogosult személy szavazati jogával élni tudjon, a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya rendkívüli nyitvatartási idővel áll az ügyfelek rendelkezésére a szavazáshoz szükséges – a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.§-a által nem érintett ...

A helyi választási bizottság tagjainak közzététele

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, és az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös ...

© Bánk Község Önkormányzata - 2024