blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

helykitolto kép

Visszapillantás - kérdőív

Tisztelt Bánkiak! Ezen a rövid kérdőíven arra kérem Önöket, hogy most velem együtt „pillantsanak vissza” az elmúlt évekre, és válaszaikkal segítség az önkormányzat múltat értékelő, és a jövőt tervező munkáját. Megköszönöm, ha egy pár percet szánnak a kérdőív kitöltésére. Az eredményekről az „Egymás közt” újság következő számában fogunk beszámolni.
Torma Andrea, polgármester
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tisztelt lakosság, érintett partnerek! Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről. A veszélyhelyzet Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés - az érintettek személyes megjelenése nélkül - elektronikus úton történik. Az elektronikus véleménynyilvánítás a település honlapján történő közzétételtől számított 8 napon belül lehetséges.
helykitolto kép

Határozat - a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti kerékpárút építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által meghatalmazott, VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelmére indult, a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti párhuzamos kerékpárút építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a tervezett beruházásnak a természetvédelmi és környezetvédelmi javaslatok maradéktalan betartása mellett ...
helykitolto kép

Határozat - 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti változó szakaszok 11,5 t-ra történő burkolatmegerősítése

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által meghatalmazott, Vibrocomp Kft. által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a 22. sz. főút Rétság ...

Tájékoztatás 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Tájékoztató környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról kerékpárút létesítésével kapcsolatban

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) által a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti párhuzamos kerékpárút építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindítása ügyében hivatalunk részére megküldött NO/KVO/705-7/2023. számú, a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY 2023. március 29. napjától kifüggesztésre ...
helykitolto kép

Hirdetmény GPON optikai lefedőhálózat építési engedélyezési eljárásának indításáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2023. március 24. napján, Bánk GPON optikai lefedőhálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Tájékoztató környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról útburkolat megerősítésével kapcsolatban

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) által a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti változó szakaszok 11,5 t-ra történő burkolatmegerősítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindítása ügyében hivatalunk részére megküldött NO/KVO/677-10/2023. számú, a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY 2023. március 28. ...

Bánki Törpe Óvoda - Beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontja a Bánki Törpe Óvodába 2023. április 24-27 között lesz.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. ...

Felhívás bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény benyújtására

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§ a) pontja alapján a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Tájékoztatás Gondosóra programról

Magyarország Kormánya 2022. évben elindította a Gondosóra programot annak érdekében, hogy az otthonukban élő idős emberek biztonságérzetét növelje.

Tájékoztatás 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.
helykitolto kép

Igazgatási szünet a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein 2022. dec. 27. és 30. között

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsosberény Község Önkormányzatával és Tolmács Község Önkormányzatával közösen fenntartott Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban - a Hivatal székhelyén és kirendeltségein egyaránt 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
helykitolto kép

Hulladékszállítási rend - 2023. I. félév

Kommunális, házhoz menő csomagolási (szelektív) és zöldhulladék szállítási rend.
helykitolto kép

Tájékoztatás községi zárlat feloldásáról

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) egy nőtincsi méhészetben felderített fertőzés - mézelő méhek nyúlós költésrothadása – miatt Bánk község teljes közigazgatási területére 2022. szeptember 9. napjától községi zárlatot rendelt el.
A zárlat a Hatóság NO-01/EBAO/00991-2/2022. számú, 2022. november 21. napján kelt határozatával feloldásra került.
helykitolto kép

2022. évi népszámlálás – Pótösszeírás

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között!
A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki.
A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezettség.
helykitolto kép

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás - 2022

A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás során a lakosok és érintettek közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
helykitolto kép

Képviselőtestületi közmeghallgatás - 2022

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, amelynek keretében a lakosok és érintettek a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
helykitolto kép

Arany János Tehetséggondozó Program tehetséges, rászoruló középiskolás tanulók részére

Tisztelt Szülő!
Kedves Leendő Középiskolás Diák!
Kérjük, szánjanak néhány percet a továbbtanulást segítő Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) által a tehetséges, ám rászoruló tanulóknak és családjaiknak nyújtott lehetőségek megismerésére.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1

2 3 4 5

© Bánk Község Önkormányzata - 2023