blokk címe

blokk tartalma

Pályázatok

Identitás erősítés a Börzsöny és Cserhát lankái között

Közzétéve: 2021-05-10

TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011  PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 

 • A projekt címe: Identitás erősítés a Börzsöny és Cserhát lankái között 
 • A kedvezményezett neve: Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület 
 • A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011 
 • A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Forint 
 • A támogatás mértéke: 100 % 
 • A projekt megvalósítás időtartama: 2019. december 1- 2023. március 31. 

 

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA, TARTALMA 

A Börzsöny és a Cserhát által körülzárt terület jellegzetes nógrádi táj. Völgyek közt megbújó kis falvaival  nagyrészt zárt természeti egységet jelent. Az elmúlt évszázadokban ez a falvak/községek, illetve  plébánia közösségek társadalmilag zárt világát is jelentette, ami magyarázatul szolgál arra, hogy nagyon  kis földrajzi távolságok ellenére is a helyi szokások, hagyományok, vagy a népviselet egyedi  jellegzetességeket mutatnak. Ez a szelíd dombsági táj már nem agglomeráció, hanem a fővároshoz  legközelebb eső önálló arculatú természeti és történeti-néprajzi egység. E patakokkal átszőtt, lombos  erdőkkel borított táj apró falvaihoz gyakran várromok, kúriák és kastélyok tartoznak. Jó néhány  középkori eredetű templommal, néhol annak romjaival is találkozunk. A falvak templomai jellemzően  magaslati helyen, közel az éghez épült.  

Területünk népe a palóc népcsoporthoz tartozik, és sok vonásában különbözik a Szécsény - Pásztó - Zagyva vonaltól keletre élő, a történelem során kevésbé bolygatott palóc néptömbtől. A Börzsöny Cserhát vidékét erősen sújtották a török hódoltság pusztításai. Élő példája ennek Drégely vára. A 17.  századtól, de főképpen a 18. sz. folyamán a túlélő magyar lakosság mellé szlovákok telepedtek, illetve  a szomszédos védettebb megyékből, és Nógrád északi vidékeiről magyarok is. A vegyes lakosságú  falvakban az evangélikus vallású szlovákok és a katolikus magyarok hosszú együttélése során szoros  

kapcsolat alakult ki. Megtanulták egymás nyelvét, házasodás révén utóbb rokonságok jöttek létre.  A jobbágyfelszabadítást követően az itteni parasztság gazdálkodása elmaradt az országos átalakulás  ütemétől. A történeti, társadalmi körülmények sajátos volta (a szűkös birtokviszonyok, nagyobb város  nélküli térség, az ipar késői kibontakozása stb.) korlátozta az itt élők lehetőségeit, s szerepet játszott  abban, hogy a vidék parasztságának életmódja, kultúrája lassabban változott, és számos régies vonást  örökített át az utóbbi évtizedekre. Ezen a tájon még a 20. század közepén is nagyrészt önellátásra  berendezkedve, földművelésből, állattartásból éltek. Az elzártság, az elszigetelt életforma emberöltőkön  át megőrizte a hagyományos életmódot, az archaikus szokásokat. A természetbe ágyazott életmóddal  összefüggésben a községek vallásos élete is közösség, kultúra és identitás meghatározó jelentőségű  részben még napjainkban is. Magyarországon e településeken járnak legnagyobb arányban templomba, és tartják meg az egyházi év ünnepeit. Palócnak lenni korábban maradinak, oktondinak  számított, de évtizedek óta szívesen vállalják ilyen mivoltukat, mert már a közösségi-etnikai karakter  megtartó erejű kifejezése lett. A hagyományok éltetése és a közösségi lét serkentése a falusi élet  fönnmaradásához ma már nélkülözhetetlen. 

Érsekvadkert, Patak, Ipolyvece egymással szomszédos települések és szokásaik, hagyományos  közösségi kultúrájuk is összekapcsolja őket. Az érsekvadkerti Gönc Fesztivál az egyik legnépszerűbb  és országos hírnévnek örvendő helyi hagyományokat felelevenítő rendezvény.  Bánk, Romhány, Rétság és Legénd, ahol ma is erősen képviselik a szlovák hagyományokat, viselik a  szlovák evangélikus népviseletet. Éves rendszerességgel szervezik ünnepeiket, fesztiváljaikat és  érkezési szokásaikban is őrzik elődeik hagyományát.  

Drégelypalánk az elmúlt időszakban kiemelkedő turisztikai célponttá vált köszönhetően a várnak és a  Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központnak.  

Mind a magyar népi hagyományokat erőteljesen ápoló, aktív közösségi élettel bíró települések. A  térségbeli és lokális hagyományok felélesztése, újra erősítése révén táplálhatja polgárai nemzeti és  helyi identitását, erősítheti a fiatalság hazaszeretetét és ragaszkodását szülőföldjéhez. 

A projekteben részt vevő települések: 

 • Bánk Község Önkormányzata 
 • Diósjenő Község Önkormányzata 
 • Drégelypalánk Község Önkormányzata 
 • Érsekvadkert Község Önkormányzata 
 • Ipolyvece Község Önkormányzata 
 • Legénd Község Önkormányzata 
 • Patak Község Önkormányzata 
 • Rétság Város Önkormányzata 
 • Romhány Község Önkormányzata 
 • Tereske Község Önkormányzata 

 

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában  valósult meg. 

További információ kérhető: 

 • Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület  
 • Info Pont: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. 
 • Telefon: +36 (20) 382 3260 
 • E-mail: jobbjovo18@gmail.com

 

További pályázatok

helykitolto kép

Közös, térségi szennyvízelvezető és tisztító rendszer építése Rétság agglomerációban

A Széchenyi 2020 program keretében a Rétság agglomerációba tartozó Bánk, Rétság és Tolmács települések mintegy 5,582 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyertek el a „Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2022-00183 azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt támogatási összegéből Bánk Község Önkormányzata, Tolmács Község Önkormányzata és Rétság Város Önkormányzata részesül az Építési és ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Bánk Vasút utca felújítása

A pályázati támogatásból felújításra kerül a Vasút utca útburkolata, valamint az aszfaltozást követően nemesített padka készül. A beruházás eredményeként csökken a porártalom, illetve javul az alapvető szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és a lakosság életminősége. Az utca lakói, illetve az arra közlekedők jó minőségű, aszfaltozott úton közelíthetik meg ingatlanjaikat.
helykitolto kép

Önkormányzati Hivatal homlokzatának felújítása

Az önkormányzat a pályázat keretében az önkormányzat hivatali épülete külső falainak utólagos hőszigetelését követően a teljes vakolat helyreállítását, a nyílászárók külső párkányainak cseréjét, valamint egységes homlokzati fal és lábazat színezés készítését tervezi megvalósítani. A felújítás, korszerűsítés eredményeként az önkormányzati hivatal épülete korszerűbb keretek között láthatja el szolgáltató funkcióját, valamint a település élhetősége és hivatali dolgozók munkakörülménye is ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Ravatalozó épület mosdójának felújítása

A pályázati támogatásból felújításra a ravatalozó épületében található mosdó. A tervezett felújítás keretében egy új, korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő akadálymentesített mosdó kialakítására, biológiai szennyvíztisztító elhelyezésére kerül sor. Az alapozást vasbetonnal szakaszosan megerősítik, illetve a homlokzaton jelentkező repedések javítása céljából cementrabic megerősítés készül betonacél merevítéssel, amelyre homlokzati nemesvakolat kerül a meglévő homlokzattal megegyező ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása

A pályázati támogatásból felújításra kerül az óvodaépület tetőszerkezete. A tetőszerkezet újjáépítésének végeztével az épület égetett cserép fedést, illetve fóliaterítést kap. Az új tetőszerkezet megépítésével a csatlakozó bádogos szerkezetek cseréjére is sor kerül. Az épület tetőszerkezetének felújítása hozzájárul az alapvető szükségletek kielégítését segítő közszolgáltatások javulásához, a település népességmegtartó erejének növeléséhez, az elvándorlás visszaszorításához, valamint ösztönzi a ...
helykitolto kép

Élhető Településfejlesztés Bánk községben

Ahogy arról augusztusban már hírt adtunk Bánk Facebook oldalán, a TOP Plusz 1.2.1-21 azonosítójú, „Élhető települések” elnevezésű pályázaton 291 millió forint támogatást nyertünk el. Ebből a forrásból fogunk járdát, gyalogosátkelőt és buszmegállót építeni a Petőfi úton, biztonságosabbá téve a közlekedést Bánkon. Fel fogjuk újítani a víziszínpad lelátóját, így kényelmesebben lehet majd élvezni a szabadtéri programokat, futópályát építhetünk a tó köré, és fel tudjuk számolni az ...

Új sportöltöző a sportpálya területén

Bánk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett 2021. évi az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra kiírt pályázat keretében elnyert támogatásból (19.999.925 Ft), valamint saját forrásból és egyesületi fejlesztési támogatásból az Önkormányzat tulajdonát képező Bánk 0123 helyrajzi számú ingatlanon, a meglévő sportpálya területén új sportöltözőt épített.
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Bánk Pázsit utca felújítása

A pályázati támogatásból felújításra került a Pázsit utca útburkolata, valamint az aszfaltozást követően nemesített padka készült. A beruházás eredményeként csökkent a porártalom, illetve javult az alapvető szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és a lakosság életminősége. Az üdülőingatlan-tulajdonosok és az üdülőterületen élő állandó lakosok jó minőségű, rendezett útszakaszon közelíthetik meg az üdülőövezetet és ingatlanjaikat.
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítása és csapadékvíz elvezetése

A pályázati támogatásból felújításra került az önkormányzati hivatal épületének teljes tetőszerkezete, új bádogos szerkezetek (ereszcsatorna) kerültek felszerelése, továbbá az épület körül egy drénrendszert alakítottak ki, amely a talaj- és esővizet a nyílt vízelvezető árokba vezeti, ezzel megakadályozva az épület talapzatának, valamint falazatának vizesedését. A felújítás hozzájárul a hivatali ügyintézés tárgyi feltételeinek javulásához, valamint az épület karbantartásával kapcsolatos ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Közterület karbantartó eszközök beszerzése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata 3 db közterület karbantartó eszközt – 1 db Husqarna fűnyírótraktort, 1 db háti lombfúvót és 1 db seprőgépet (forgókefe) - vásárolt a település köz- és zöldterületeinek gondozására. A beszerzett kommunális eszközök nagy szerepet kapnak a Bánki-tó körüli sétány, valamint a strand, a központi tér, a parkolók és a település egyéb zöldfelületeinek, közterületeinek gondozásában. Az új kommunális eszközökkel történő munkavégzés eredményeként ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program – Bánk község közösségi színterére hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése, közössségszervező alkalmazása

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata új hang- és fénytechnikai eszközöket vásárolt az Önkormányzati Hivatal Rendezvénytermébe. Az új eszközök kisebb beltéri, valamint kültéri önkormányzati rendezvények lebonyolítását szolgálják. Továbbá a pályázat keretében elnyert összegből az önkormányzati rendezvények, programok – beleértve a nyári rendezvényeket is – előkészítése, megszervezése, lebonyolítása céljából határozott időtartamra közösségszervezőt alkalmaz.
helykitolto kép

Magyar Falu Program - Tó utcai játszótér játszóeszközeinek bővítése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata fenntartásában működő Tó utcai játszótérre kettő új kültéri játszóeszköz – egy darab függesztett kétüléses fém libikóka és egy darab kötélgúla - került beszerzésre és kihelyezésre, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Az új játszóeszközök a gyermekek testi és lelki fejlődését segítik, és a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálják.
helykitolto kép

Térfigyelő kamerarendszer építése Bánk központjában

Bánk Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programban a Börzsöny Térsége Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) által meghirdetett VP6-19.2.1.-13-11-20 kódszámú „Térfigyelő rendszer kiépítése” felhívás keretében igényelhető támogatásra támogatási kérelmet nyújtott be „Térfigyelő kamerarendszer építése Bánk központjában” című projekt megvalósítására az alábbi megvalósítási helyszínekre ...
helykitolto kép

Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése

Bánk község Nógrád megye legnagyobb turisztikai potenciállal rendelkező települése, valódi üdülőfalunak számít az 1970-es évek óta. Gyöngyszemként a településbe ékelődő tava sokféle élményt kínál az ide látogatóknak a fürdéstől kezdve a modellhajó versenyig, a horgászatig. Idegenforgalmi árbevételei meghaladják évek óta a megyeszékhelyét. Bánk turisztikai kínálati elemeinek meghatározó része a tó partján található Tó-Strand, Nógrád megye egyetlen engedéllyel rendelkező szabadvizi ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program - Tó utcai játszótér fejlesztése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata fenntartásában működő Tó utcai játszótérre négy új kültéri játszóeszköz került beszerzésre és kihelyezésre.
helykitolto kép

Közösségi faültetés az országos fásítási program keretében

Az Agrárminisztérium 2019 őszén indított Országfásítási Programja keretében Bánk támogatást nyert 16 új fa elültetésére. A térségben Bánk volt az első település, ahol megvalósult a program.
helykitolto kép

Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés az orvosi rendelő részére

A pályázati támogatásból a bánki orvosi rendelő (mind a háziorvosi, mind a gyermekorvosi rendelő) részére új eszközök kerültek beszerzésre. A fejlesztés eredményeként új bútorok kerültek a rendelőkbe, beszerzésre került egy defibrillátor, valamint az alapvető vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, többek között szűrőaudiométer, vércukormérő, pupillavizsgáló lámpa, digitális csecsemőmérleg látásvizsgáló tábla, színlátás vizsgáló.
helykitolto kép

Magyar Falu Program - A Bánki Törpe Óvoda udvarának fejlesztése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodában egy új kültéri játszóeszköz, fészekhinta került beszerzésre és kihelyezésre, a biztonsági előírásoknak megfelelő ütéscsillapító gumiszőnyeg kialakításával. Az új óvodai játék a gyermekek testi és lelki fejlődését segíti, és a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.
helykitolto kép

Bánki óvoda energetikai korszerűsítése

A bánki Törpe Óvoda épülete a Kis utca 1. szám alatt található, az 1960-as években épült egyszintes épület. Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy korszerűsítéssel csökkentse az óvodaépület energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg.
helykitolto kép

Bánk orvosi rendelő energetikai korszerűsítése

Bánk falu központjában található az orvosi rendelőnek és a Szlovák Önkormányzat Házának helyet adó épület, amely az 1960-as években épült. Az épületen energetikai jellegű fejlesztés azóta nem történt, fűtése elavult. Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy csökkentse az orvosi rendelő épület energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg.

1

2

© Bánk Község Önkormányzata - 2024