blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Közérthető összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek – építmények elhelyezésének lehetősége a 96 hrsz-ú ingatlant érintően - módosításáról

Közzétéve: 2023-08-11

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Bánk község településrendezési eszközeinek – építmények elhelyezésének lehetősége a 96 hrsz-ú ingatlant érintően - módosításáról

Rendezés alá vont területek: Bánk 96 helyrajzi számú ingatlan.

Rendezési célok

2023. márciusában magánérdekeltségű módosítási igény merült fel Bánk Község településrendezési eszközeinek (Bánk Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2003. (V.1.) önkormányzati rendelet), módosítására: Tó Hotel Szolgáltató Kft. kérelmező Bánk község helyi építési szabályzat szöveges módosítását kezdeményezte, építmények elhelyezésének lehetősége biztosítása érdekében a Bánk 96 hrsz-ú ingatlant érintően.

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítását határozta el.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 419/2021. (VI .15.) Korm. rendelet egyszerűsített eljárás lefolytatása megtörtént, melynek eredményeként a tárgyi településrendezési eszközök módosítása jóváhagyásra került az alábbi döntéssel:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2003.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott településrendezési eszközök – többek között - a Bánk község honlapján (helyi építési szabályzat módosítása - egyszerűsített eljárás), a helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között megtekinthető.

További hirdetmények

Hirdetmény az M2 gyorsforgalmi út vízjogi létesítési engedélyéről

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály érdemi döntést hozott az M2 gyorsforgalmi út, Vác-Észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz I. ütem Rétság elkerülő 2-es szakasz, vízjogi létesítési engedélyéről.

Elektronikus ingatlan árverés - hirdetmény

Az árverésre kitűzött ingatlan megnevezése: Kivett ifjúsági tábor
Az árverésre kitűzött ingatlan becsértéke: 65 000 000 Ft
Minimál ajánlat: 42 250 000 Ft

Rétság, Bánk és Tolmács szennyvízkezelő hálózatának kiépítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indul

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által a Rétság város, valamint Bánk és Tolmács községek szennyvízkezelő hálózatának kiépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindítása ügyében a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY 2024. február 15. napjától kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint ezzel egyidejűleg közzétételre került ...
helykitolto kép

Hagyományőrző kör - kézműves műhely foglalkozások

Tavaszi készülődés: Ajtókopogtató készítése - 2024. február 24. szombat 16 óra
Húsvéti díszek készítése: Tojásfestés - 2024. március 23. szombat 16 óra
Anyák napja: Gyöngyözés - 2024. április 27. szombat 16 óra
Gyermeknap: Bánki pogácsa, hűtőmágnes készítés, nyári képek készítése, festése - 2024. május 25. szombat 16 óra
helykitolto kép

Kutasd a múltad! - klubfoglalkozások

A Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei munkatársai klubfoglalkozásokon ismertetik az online levéltári kutatás lépéseit, eredeti források és másolatok segítségével mutatják be az írott források sokszínűségét. A levéltár szakmai tanácsadói és szolgáltatói tevékenységgel is rendelkezésre áll a foglalkozásokon résztvevők számára. A felkészítés fókuszában a családtörténetkutatás és a helytörténeti kutatás (iskolatörténet, egyháztörténet, településtörténet, helyi gazdasági és társadalmi kutatások, ...
helykitolto kép

Összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek módosításáról

Közérthető összefoglaló Bánk község településrendezési eszközeinek – a településrendezési eszközök és az M2 autógyorsforgalmi út I. ütem Rétság elkerülő szakasz tervei közötti összhang megteremtése érdekében történő - módosításáról.
helykitolto kép

Hirdetmény a 12-553250 vadászterület Tulajdonosi Közösségének gyűlésének összehívására

Napirend:
1. Beszámoló a Tulajdonosi Közösség 2023.03.01.-2024.02.29. közötti működéséről
2. A Működési Szabályzat 6.1 fejezete alapján számított, a tulajdonosok részére a 2023/2024-es vadászati év után hektáronként kifizethető haszonbérleti díj mértékének ismertetése

Adónaptár - 2024

Határidők, adónemek, az adófizetés és adóbevallás jogcímei a 2024-es évben.

Bánk község településrendezési eszközei módosítása: környezeti vizsgálat nem készül

Bánk község - az M2 autógyorsforgalmi út I. ütem Rétság elkerülő szakasz tervei és a településrendezési követelmények, valamint a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtése érdekében szükséges - településrendezési eszközei módosítása ügyében Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a Bánk község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el.

Igazgatási szünet az Önkormányzati Hivatalban december 27-től január 1-ig

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsosberény Község Önkormányzatával és Tolmács Község Önkormányzatával közösen fenntartott Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban – a Hivatal székhelyén és kirendeltségein egyaránt - 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

Meghívó - a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart

Időpont: 2023. november 30. (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának összesített adatai

„A” típusú pályázati kiírás:
Beérkezett pályázatok száma: 4 db
Elbírált, támogatott pályázatok száma: 4 db
Formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázatok száma: 0 db
Az összes megítélt támogatás összege: 200.000 Ft(...)

Meghívó - Bánk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete közmeghallgatást tart

Időpont: 2023. november 30. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Tájékoztató a kutak bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

Az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvényt. A törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kutakra nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés és ezekre a kutakra vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni. (...)
helykitolto kép

Márton napi programok - 2023. november 10-11.

Márton napi vigasság - ha Márton nap, akkor liba! - november 10. péntek 16:00
Liba formájú teasütemény készítése - november 11. szombat 14:00
Lámpás felvonulás a tó körül - november 11. szombat 16:30
Táncház - november 11. szombat 17:00
helykitolto kép

Zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztása

Október 13-án (pénteken) 9:00 - 12:00 óra között, valamint október 14-én (szombaton) 14:00 - 18:00 óra között az önkormányzati hivatal kis tó felőli teraszán zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztására kerül sor azon felhasználók részére, akik korábban nem vették fel a II. félévi adagot.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Töltse ki kérdőívünket Bánk kulturális életével kapcsolatban!

Jelen kérdőíves kutatásunkkal szeretnénk felmérni Bánk kulturális kínálatát, annak társadalmi hatásait, és hogy milyen kulturális tevékenységekkel lehetne hozzájárulni a település kulturális életének fejlesztéséhez.

Felhívás Bánk településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2023. (I.31.) határozatával az M2 autógyorsforgalmi út I. ütem Rétság elkerülő szakasz tervei és a településrendezési követelmények, valamint a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtése érdekében Bánk község településrendezési eszközeinek módosításáról döntött.

1

2 3 4 5 6 7

© Bánk Község Önkormányzata - 2024