blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Pályázati hirdetmény Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - jegyző munkakör betöltésére

Közzétéve: 2022-02-23

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyző munkakör
betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 • Nógrád megye, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
 • Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 • Nógrád megye, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

 

Ellátandó feladatok: 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzői feladatok ellátása. A jegyző vezeti a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalt, szakmailag felel a Hivatal működéséért, ellátja az önkormányzati feladatok, döntések előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges operatív munka szervezését, kiadja a napi munkavégzéshez szükséges utasításokat, ellenőrzi a munkafeladatok végrehajtását, valamint saját feladatkörébe és munkakörébe tarozó feladatokat elvégzi. Megszervezi és ellátja a hatáskörébe és feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyek intézését, gyakorolja a kiadmányozási jogot. Gyakorolja a munkáltatói jogot a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők felett. Felelős a jogszerű, szakszerű, hatékony és tisztességes közszolgálati szakmai munkavégzés és ügyintézés megvalósulásáért. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.8 (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. 

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, 
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 • B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint, a Kttv. 5. mellékletében foglaltak figyelembevételével,
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.-ban, valamint a 87.8-ban  meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. április 19. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2653 Bánk, Hősök tere 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/122/2022, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. 
 • Elektronikus úton hivatal{kukac}bank-falu.hu részére a hivatal{kukac}bank-falu.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálásáról és a jegyzői kinevezésreől Bánk, Borsosberény és Tolmács Községek polgármesterei az Mötv. 83.8 b) pontjában meghatározott többségi döntéssel döntenek. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Bánk Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23. 
 • Borsosberény Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23. 
 • Tolmács Község Önkormányzat honlapja - 2022. február 23. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltató a foglalkoztatás első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó személyes adatainak kezelője: Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal. Az adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 15. munkanapig, ezt követően a tisztséget el nem nyerő pályázó pályázati anyaga visszaküldésre kerül a pályázó részére. A személyes adatokat megismerők köre: a pályázati eljárás technikai lebonyolításában részt vevő köztisztviselők és a pályázatról döntő személyek. A döntéshozók fenntartják a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

További hirdetmények

Tájékoztató az Ukrajnából Magyarországra érkező magánszemélyek idegenforgalmi adó alóli mentesüléséről

Azon magánszemélyek, akik 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra Ukrajnából, s ott az érkezést megelőzően jogszerűen tartózkodtak, nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi hatálya nem terjed ki rájuk.

Bánki Törpe Óvoda - óvodai beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontja a Bánki Törpe Óvodába 2022. április 25 – 29 között lesz.

Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény benyújtására

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§ a) pontja alapján a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból. A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a környék történelmének titkait, mesés világát.
helykitolto kép

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom Nógrád megyében

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben Nógrád megyében, amely azt jelenti, hogy TILOS tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, valamint tilos a parlag és gazégetés is.
helykitolto kép

DTkH szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató

Mi kerülhet a csomagolási hulladékgyűjtő edényzetbe, átlátszó zsákba?
Társaságunk a csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákból és szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényből is elszállítja.
A csomagolási hulladékgyűjtő edény, kereskedelmi forgalomban beszerezhető sárga vagy kék színű szabvány gyűjtőedény.
helykitolto kép

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től

A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet fizetni, például postai csekken vagy átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla).
Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni, 2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.
helykitolto kép

E-bejelentő szolgáltatás

Az e-bejelentő olyan új, innovatív és díjtalan állami szolgáltatás, amelynek révén mind az állampolgárok, mind a szolgáltatók jelentős adminisztratív tehertől mentesülnek.
Az egységes online felületen keresztül, egyszerűen és kényelmesen (akár otthonról) elérhető ügyintézési lehetőség igénybevételével időt és pénzt takarítanak meg.

Helyi iparűzési adó változások 2022-ben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő 2022. január 1. napjától hatályos változásokról
helykitolto kép

2022. évi hulladékszállítási rend

A DTkH nonprofit kft. kommunális, házhoz menő csomagolási (szelektív) és zöldhulladék 2022. évi szállítási rendje Bánkon.
helykitolto kép

Összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek módosításáról

Rendezés alá vont területek:
Benczúr Miklós utca és a Patkó utca környezetében a Bánk 954-966, 974-993, 995-1011 helyrajzi számú ingatlanok.

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére. 
helykitolto kép

Automata meteorológiai állomás Bánkon

Dorogi László, a bánki közösség tagja – régi gyermekkori álmát megvalósítva – beüzemelt egy kis automata meteorológiai állomást Bánkon, a Rózsafa utcában. Ennek segítségével mindig friss információkat kaphatunk az aktuális bánki időjárásról.

A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 18.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

A 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

1

2 3 4

© Bánk Község Önkormányzata - 2022