blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

Közzétéve: 2021-10-21

A 2021. augusztus 19. napján  hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet  üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban:  NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt  elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a  vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni. 

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás  ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021.  augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól  szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). 

A Vhr. 2. § 15. pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a  vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni  a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített  adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet (48/2013.(XI.15.) NGM  rendelet) alapján. 

A Vhr. 2. § 17. pontja határozza meg a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai  program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok  továbbítására alkalmas. 

A Vhr. 12. §-a alapján az üzemeltető - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési  megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó  üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti  Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő  Részvénytársaságot jelöli ki. 

A fent leírtak értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba,  adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr.  az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget. 

 

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű  adatszolgáltatás is az NTAK felé: 

 • étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630  - Italszolgáltatás 
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás 
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás 
 • gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell  teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé: 

 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb  vendéglátás; 
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 

 

A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

Felhívom figyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó  üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal  hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon  vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem  rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási  kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik. 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a  továbbiakban: Turizmus tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet  üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai  Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál. 

A Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltetője a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1.  napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1.  napjától köteles. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó  szoftvert térítésmentesen biztosítja. 
Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható,  bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/. 

Kérdés esetén tájékoztatás a Magyar Turisztikai Ügynökség Ügyfélszolgálatán kérhető: • telefonszám: 06-1/550-1855 (a hét minden napján, 0-24 órában hívható) • e-mail: turisztika@1818.hu 

 

Bánk, 2021. október 20. 
dr. Molnár-Fábián Ágnes 

jegyző

További hirdetmények

helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

Pályázati felhívás házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére

Bánk Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére. 
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2.§-a alapján Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik.
Az elektronikus véleménynyilvánítás a ...

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére.

DTkH Nonprofit Kft ügyfélkapcsolati pont nyílik Rétság településen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. Rétság településen minden hónap harmadik péntekén 10:00-18:00 óra közötti időtartamban ügyfélkapcsolati pontot nyit meg a szolgáltatási területein élő lakosok és közületek részére.
helykitolto kép

Tájékoztató ebösszeírásról

Bánk község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak ...

A földtulajdonosi gyűlésen elfogadott határozatok - 2021. április 6.

Készült a 12553260 kódszámú FTK 2021. április 6. napján megtartott gyűlésén.
helykitolto kép

Tapossa laposra! - A szelektív hulladék tömörítésének fontosságáról

Fontos előrelépés a hulladékkezelésében, hogy ma már minden háztartásból szelektíven is gyűjtik a szemetet, így azt újra lehet hasznosítani. Ha valóban felelősen gondolkozunk a környezetünk védelméről és megőrzéséről, akkor a szemét gyűjtését és tárolását is tudatosan kell végeznünk, annak érdekében, hogy az azt elszállító és feldolgozó szervezetek is hatékonyan, és valóban környezetbarát módon végezhessék a munkájukat.

Óvodai beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre

A Bánki Törpe Óvoda sok szeretettel várja az óvodás gyermekeket. Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik (...)

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Bölcsődei ellátás igénylése

A szülők vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról 

2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere módosul. 

Felhívás a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból.  A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a föld mélyének millió éves titkait, barlangok és víznyelők mesés világát.
helykitolto kép

Elektronikus fizetési szolgáltatás – tájékoztató

Tájékoztató és felhasználói útmutató az önkormányzathoz történő fizetési kötelezettségek elektronikusan történő teljesítéséről.

Lomtalanítás 2021.

A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen,  maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás  igénybevételére. 
helykitolto kép

Hulladékgyűjtési rend 2021. január - március

Bánk Község Önkormányzatának 2021. évi első negyedéves hulladékgyűjtési rendje

1

2 3

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

© Bánk Község Önkormányzata - 2021