-
| Önkormányzat | Testületi ülések | Rendeletek | Jegyzőkönyvek | Archívum | Kitüntetettek |

Kitüntetettek
Bánk község díszpolgárai:
 
Dr. Habsburg Ottó díszpolgár
Bánk község Önkormányzat képviselő-testülete a 67/1992. ((IX.27.) határozatával Dr. Habsburg Ottót Díszpolgárrá fogadta az Európai Parlamentben hazánkért és a nemzetiségekért végzett munkájának elismeréséért.
- 
Simon János díszpolgár
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 56/1993. (VIII.30.) határozatával Simon Jánost Díszpolgárrá fogadta Bánk község javára végzett maradandó és jelentős - a Faluház bővítése és felújítása - munkájának elismeréséül.
- 
Lomen János díszplgár 
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete 2000. október 23-án Lomen Jánost díszpolgárrá fogadta. Lomen János Bánk község polgármestereként kiemelkedő munkát végzett, - 1991. szeptember 22. és 2000. szeptember 15. között - a település teljes közműellátásának kialakításában, a tó tulajdonjogának megszerzésében, a falu és az üdülőterület fejlesztésében.
- 
Turai Zoltánné díszpolgár
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 66/2003. (VIII.26.) határozatával Turai Zoltánné nyugdíjas pedagógusnak több évtizedes oktató-nevelő munkájának elismeréseként Bánk Község Díszpolgára címet címet adományozott. Turai Zoltánné 1957-től 1990-ig tanította és nevelte a bánki gyerekeket, vezette a község iskoláját. Lelkiismeretes és következetes munkája nyomán egész korosztályok kaptak életre szóló útravalót, szilárd alapokat. Pedagógusként a falu közéletének meghatározó egyénisége volt, aki sokat fáradozott a nemzetiségi hagyományok ápolásáért is.
- 
BÁNKÉRT elismerésben részesítettek:
- 
Lomen János
A bánki-tó 2001-2002. évben megvalósuló rehabilitációs munkáiban való áldozatkész, önzetlen szakértői közreműködéséért, valamint a beruházást előkészítő kitartó munkájáért.
- 
Varga Jánosné óvónő és gyógypedagógiai tanár részére
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 90/2005. (X.18.) határozatával Varga Jánosné nyugdíjas óvónőt a bánki óvodában végzett több évtizedes pedagógia oktató-nevelő és logopédiai szakmai munkájának elismeréseként Bánkért emlék-díszoklevéllel jutalmazta.
Varga Jánosné 1970. július 1. - 1992.augusztus 31. között példamutató elhivatottsággal nevelte és oktatta a bánki óvodás gyerekeket, magas szintű szakmai felkészültséggel vezette az óvodát. Lelkiismeretes, odaadó, kiváló szakmai munkája nyomán egész korosztályok indultak az iskolai életbe, akik a mai napig szeretettel gondolnak vissza óvodás éveikre, és emlegetik "Marika ovót".
- 
Pintér János
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 58/2006. (VIII.3.) határozatával Pintér Jánost a bánki településért végzett több évtizedes önzetlen munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevéllel jutatlmazta.
- 
Révai Zoltán
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 59/2006. (VIII.3.) határozatával Révai Zoltánt a Bánki-tóért végzett több évtizedes munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevéllel jutatlmazta.
- 
Babiczné Laczkó Ilona
Bánk Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 71/2007. (VI.25.) határozatával Babiczné Laczkó Ilona részére Bánk községben is példamutató elhivatottsággal, odaadó, kiváló szakmai tudással végzett ápolónői munkájának elismeréseként, különösen az idősek mindennapi gondjainak megoldásában fáradtságot nem kímélve, munkaköri kötelezettségein felül végzett tevékenységéért BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet adományozott.
- 
Dr. Túry Endréné
Bánk Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 71/2007. (VI.25.) határozatával dr. Túry Endréné részére Bánk településért végzett több évtizedes önzetlen munkájának elismeréseként, különösen a Bánk község önállóságának megteremtésében és a bánki-tó rehabilitációs munkálatainak befejezése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet adományozott
- 
Karacs Ferenc
Bánk Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 71/2007. (VI.25.) határozatával Karacs Ferenc részére Bánk település idegenforgalmi ellátási színvonalának és kulturális életének fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet adományozott.
 
Dr. Szoukup Tamásné
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 72/2008. (VII.17.) határozatával Dr. Szoukup Tamásné óvónőt a bánki óvodában végzett több évtizedes pedagógia oktató-nevelő szakmai munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék díszoklevéllel és emlékéremmel jutalmazza. 
Dr. Szoukup Tamásné 1981-1987, valamint 1992-2008. között nevelte és oktatta a bánki óvodás gyermekeket, és az "Ani ovó" munkája nyomán egész korosztályok indultak az iskolai életbe.
 
Csorba Éva
Bánk Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 56/2009. (VI.4.) határozatával Csorba Éva részére települési képviselői és Pénzügyi Bizottsági elnökként és tagjaként tartósan végzett eredményes munkájáért BÁNKÉRT emlék-díszoklevél elismerést és emlékérmet adományozott.
 
Petyánszki János
Bánk Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 56/2009. (VI.4.) határozatával Petyánszki János részére a községben, a falu közösségéért tartósan végzett kimagasló munkájáért BÁNKÉRT emlék-díszoklevél elismerést és emlékérmet adományozott.
 
Szlezák Istvánné
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 63/2010. (V.27.) határozatával Szlezák Istvánné részére a bánki felnövekvő nemzedék egészségügyi ellátása érdekében több évtizeden át kifejtett, kiemelkedő szakmai tudással végzett munkájának elismeréseként BÁNKÉRT Emlék-díszoklevelet és emlékérmet adományoz.
Bálint Magdolna
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntető címről és elismerésről szóló 9/2005. (X.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján Bálint Magdolna (2653 Bánk, Petőfi út 96.) részére a több képviselői ciklusban települési képviselőként és alpolgármesterként a falu közösségéért tartósan végzett kimagasló és eredményes munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet adományoz.
Átadási ünnepségről készült képösszeállítás 2011. augusztus 20. »
Nagy Jánosné
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntető címről és elismerésről szóló 9/2005. (X.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján Nagy Jánosné (2653 Bánk, Tó utca 34.) részére az óvodánkban több, mint három évtizeden át kifejtett magas színvonalú gondozó-nevelő tevékenységéért, valamint az egyházi közösségben végzet áldozatos munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet és emlékérmet adományoz.


Tó Hotel Kft.

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntető címről és elismerésről szóló 9/2005. (X.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján Tó Hotel Kft. részére Bánk település idegenforgalmi ellátási színvonalának fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet és emlékérmet adományoz.


ifj. Dovecz István

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntető címről és elismerésről szóló 9/2005. (X.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján ifj. Dovecz István (2653 Bánk, Dózsa György u. 2.) részére a községben, Bánk Község ínkormányzat dolgozójaként a településért végzett több éves munkájának elismeréseként BÁNKÉRT emlék-díszoklevelet és emlékérmet adományoz.