| Önkormányzat | Ügyfélfogadás | Rendeletek | Hirdetmények | Nyomtatványok | Intézmények |


Közérdekű adatok 2/8 - Testületi ülések iratai


A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések kerülnek itt felsorolásra és nyomtatható formában megnyithatóként csatolva.

A képviselő-testület 2019 évi munkaterve »

2019. szeptember 20-án (péntek) 12.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása »
2. A települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
    önkormányzati rendelet módosítása »

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
    2020. évi fordulójához történő csatlakozás »

4. Bánk 148/4 helyrajzi számú sétány elnevezése »
5. Falugondnoki szolgálat támogatása »
Zárt ülés:
1. Települési támogatás iránti kérelem2019. Augusztus 30-án (péntek) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása »
2. Önkormányzati tulajdonú földrészletek megosztása, határrendezése »
3. Tó-Strand fejlesztési pályázathoz a tervi munkarészek elkészítésére 
    vonatkozó tervezői ajánlat – szóbeli előterjesztés »
4. Az emberi erőforrások minisztere által a közművelődési érdekeltségnövelő
    támogatásra meghirdetett pályázati kiírásra pályázat benyújtása »
5. Bánk szennyvízrendszer Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész elkészítése »
6. Falugondnoki szolgálat létrehozása »
Zárt ülés:
1-3. Települési támogatás iránti kérelem2019. július 19-én (péntek) 10.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülését »
Napirendi javaslat 
1. Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői pályázatok elbírálása, óvodavezetői megbízás »
2. Észek-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
    Önkormányzati Társulás – társulási megállapodás módosítása »
3. Bánk településnév használata iránti kérelem »
4. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása iránti támogatási igény »
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. május 29-én (szerda) 16.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
    tevékenységéről és gazdálkodásáról
    2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés »
2. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2019/2020. nevelési év előkészületeiről; 
    a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
3. Beszámoló a Bánki Evangélikus Egyház 2018. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2018. évi önkormányzati támogatással
    Bánki Evangélikus Egyház támogatás iránti kérelme »
4. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, 
    és elszámolás a 2018. évi önkormányzati támogatással »
5. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos 
    Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója »
6. Rétság Rendőrkapitányság tájékoztatója Bánk község 2018. évi 
    közbiztonsági helyzetéről »
7. Iskolakezdési támogatás nyújtása »
8. Bánk 132 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele »
9. BVKF Nonprofit Kft. tulajdonrész vétele iránti kérelem »
10. Bánk címer használata iránti kérelem »
11. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak ellátásáról »
12. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
13. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. május 15-én (szerda) 15.30 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Útfelújítási pályázat »
Zárt ülés:
1. SKHU/1601/1-1/212. azonosító számú határon átnyúló projekt építési kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása II. – eljárást lezáró döntés 
2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. május 8-án (szerda) 15.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői megbízás »
2. Rétság Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése »2019. április 12-én (péntek) 17.30 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Támogatás iránti kérelem
Zárt ülés:
1. „Megbízási szerződés Bánk Község Önkormányzata részére marketing feladatok 
     elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212 azonosítószámú, „Sustainable and virtual 
     tourism development in the Nógrád-Hont cross-border region” projekt keretében” 
     tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés2019. március 14-én (csütörtök) 17.30 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Az illetményalapról szóló önkormányzati rendelet »
2. A z Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
   Önkormányzati Társulás társulási tanácsába képviselő delegálása »
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. február 15-én (péntek) 10.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Bánk Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése »
2. Bánk Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása »
3. Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata »
4. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
6. Bánki Nyár 2019. programterv – szóbeli megbeszélés » 
7. Egyebek
Zárt ülés:
1. Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő juttatásaA képviselő-testület 2018 évi munkaterve » 


2018. december 12-én (szerda) 15.30 óra képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Közbeszerzési terv módosítása »
2. Helyi Esélyegyenlőségi Terv 2019-2023. »
3. Tó-Strand büfé bérleti szerződés hosszabbítása »
4. A Bánk 100 helyrajzi számú ingatlanon fagyizó céljára igénybe vett földrészletére
    vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításának véleményezése »
5. Támogatás iránti kérelem »
6. Mentsük meg Bánkot Alapítvány által nyújtandó támogatás átvétele  »
7. Egyebek 
Zárt ülés:
1-4.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
5-6. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek2018. november 14-én (szerda) 16.00 óra képviselő-testület ZÁRT ülése »
Napirendi javaslat 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felősoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019 – pályázatok elbírálása
2-5.  Szociális célú tüzifa iránti kérelmek
6.  Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő juttatása2018. november 13-án (kedd) 15.00 óra rendkívüli képviselő-tastületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »2018. november 12-én (hétfő) 16.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Közétkeztetési vállalkozási szerződés, közétkeztetési nyersanyagnorma 
    és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása »
2. Tóparti Üdülőházban alkalmazott szállásdíj felülvizsgálata, módosítása »
3. Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződés feltételeinek felülvizsgálata »
4. 2019. évi belső ellenőrzési terv »
5. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
6. Bánki Nyár 2019 programterv
7. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve »
8. A Polgármester és az Alpolgármester 2018. évi munkájának jutalmazása
9. Egyebek
Zárt ülés:
1. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
2-9.  Szociális célú tüzifa iránti kérelmek
10-16. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
17.  Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő juttatása2018. szeptember 20. (csütörtök) 17.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
   a 2018/2019. nevelési évről »
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása »
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
    2019. évi fordulójához történő csatlakozás »
4. Szociális étkezés és házi segítségnyújtás szakmai programja »
5. Az SKHU/1601/1.1/212 VIRTOUR projekt megvalósítására irányuló 
    együttműködési megállapodás kötése az RTDM Nonprofit Kft-vel »
6. A Bánki Tó-Strand üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése
  Meghívott vendég: Szikora Zsoltné strandvezető
7. Egyebek
Zárt ülés:
1. Szociális célú tüzifa iránti kérelem2018. augusztus 9. (csütörtök) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Viziközmű fejlesztés: végátemelő szivattyú beszerzése, DMRV ajánlat »
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény »
Zárt ülés:
1. Lakáscélú támogatásról szóló döntés kiegészítése
2. Rendkívüli települési támogatás2018. július 19. (csütörtök) 14.00 óa rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánki Törpe Óvoda alapító okiratának módosítása »
2. Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása »
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás
4. Lakáscélú támogatás iránti kérelem2018. május 29. (kedd) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
    tevékenységéről és gazdálkodásáról
     2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés »
2. 2018. évi közbeszerzési terv »
3. SKHU/1601/1.1/212 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 
    lefolytatásra kerülő közbeszerzések eseti közbeszerzési szabályzata
4. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással »
    II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület támogatás iránti kérelme 
5. Beszámoló a Bánki Evangélikus Egyház 2017. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással 
6. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással 
7. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben 
    elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
8. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 
    Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolója »
9. Iskolakezdési támogatás nyújtása »
10. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
11. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
12. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. május 12-én (szombat) 10.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk Virág utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása »
2. Beszerzési szabályzat »
Zárt ülés
1. Rendkívüli települési támogatásra irányuló javaslat 2018. április 14-én (szombat) 13.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. SKHU/1601/1.1/212 Virtour határon átnyúló projekthez kapcsolódóan lefolytatásra 
    kerülő beszerzések és közbeszerzési eljárások tekintetében a beszerzésmenedzsment
    szolgáltatás elvégzésére beérkezett ajánlatok »
    SKHU/1601/1.1/212 Virtour határon átnyúló projekthez kapcsolódóan lefolytatásra kerülő
    közbeszerzések tekintetében a bíráló bizottság tagjainak kijelölése »
2. Bánk Virág utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása »
3. Bánk 034/3 helyrajzi számú külterületi közút elnevezése »
4. Bánk Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatással történő elszámolása
    Bánk Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme »
5. Egyebek
Zárt ülés:
1.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. március 23-án 16.30 órai kezdettel megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülés
    Napirend 
1. Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása »
2. Szennyvíz agglomerációhoz terhelhetőségi vizsgálat 
     elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés »
3. Támogatás iránti kérelem
4. Bánk Sportegyesület 2017. évi támogatással történő elszámolása, 
     2018. évi támogatás iránti kérelme »
5. Bánki Tó-Strand vendégek 2018. évi szezonra szóló balesetbiztosítása 2018. február 14-én (szerda) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1.  Bánk Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése »
2.  Bánk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása »
3.  Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás módosítása »
4.  Elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
5.  Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6.  Vasúti ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek
7.  Bánk települési térkép készíttetése – árajánlat 
8.  Bánki Nyár 2018. programterv – szóbeli megbeszélés
9.  Egyebek
Zárt ülés:
1-5.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
6.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
7.  Lakáscélú támogatás iránti kérelem2017. december 13-án (szerda) 14.00 óra a képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Településképi arculati kézikönyv
    Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
    Helyi építési szabályzat módosítása »
3. Hajómodellező bajnokság bánki futam – szóbeli előterjesztés
4. Egyebek 
Zárt ülés:
1-2. Szociális célú tüzifa iránti kérelem
1-6. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2017. november 15-én (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Fogorvosi ügyeleti ellátás – feladat-ellátási szerződés
    Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet »
3. Közétkeztetési vállalkozási szerződés, közétkeztetési nyersanyagnorma 
    és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása »
4. Bánki óvoda és orvosi rendelő energetikai fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás – 
    közbeszerzési eljárást lezáró döntés »
5. Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződések »
6. Bánk parkoló, buszmegálló és járda, valamint 
    a strand bejárat és info pult épületére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése »
7. 2018. évi belső ellenőrzési terv »
8. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
9. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve »
10. Helyi építési szabályzat módosítása – véleményezési eljárást lezáró döntés »
11. A Polgármester és az Alpolgármester 2017. évi munkájának jutalmazása »
12. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
5-11.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
12-17. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
18.  Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása2017. október 1-jén (vasárnap) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása »
2. Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet – véleményezési
    munkaanyag jóváhagyása »
3. Strand főbejárat és turisztikai info-pont engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyása »
4. Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
    lehatárolási tanulmány jóváhagyása »
5. Bánki óvoda és orvosi rendelő energetikai felújítása – 
    közbeszerzési ajánlattételi felhívás »
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
    2018. évi fordulójához történő csatlakozás »
7. Önkormányzati utak karbantartása – árajánlatok megtárgyalása »
8. Új utca- és tájékoztató táblák készítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása »
9. Területbérlés iránti kérelem
10. Támogatás iránti kérelem »
11. Kemping bérleti szerződése – szóbeli megbeszélés
     Strand büfé bérleti szerződése – szóbeli megbeszélés
12. Bánki Nyár 2017. – tapasztalatok szóbeli megbeszélése
13. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek2017. július 66-án (szerda) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testleti ülés »
Napirend határozati javaslatai
1. A Bánki Óvoda és Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése - közbeszerzés »


2017. június 16-án (péntek) 15.00 óra képviselő-testleti ülés »
Napirendi javaslat: 
1. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
    szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata »
4. 70/2017. (V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása »
5. Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése - TOP pályázat átdolgozása »
6. Egyebek

2017. május 30-án (kedd) 11.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat:
1. Rétsági Mentőállomás támogatás iránti kérelme »
2. Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE támogatás iránti kérelme »
3. Bánki Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelme »
4. Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme »
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása »

2017. május 18-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
    2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
    2016. évi belső ellenőrzési jelentés »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, Bánk község közbiztonsági
    helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
    feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2016. évi támogatásával »
3. Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről, és elszámolás a 
    2016. évi önkormányzati támogatással »
4. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
5. Beszámoló a Bánki Evangélikus Egyház 2016. évi tevékenységéről és 
    elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
6. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, és 
    elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
7. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő
    karbantartási, felújítási feladatok »
8. Iskolakezdési támogatás nyújtása »
9. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
10. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
11. Egyebek


2017. május 15-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás iránti kérelem (Tó Hotel Kft.) »


2017. május 8-án (hétfő) 14.00 képviselő-testület rendkívüli ülés »
Napirendi javaslat 
1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
    Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet megalkotása, 
    eljárás megindítása »


2017. április 3-án (hétfő) 17.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Petőfi út 49. és 51. számú önkormányzati tulajdonú épületek bontása - árajánlatok
Zárt ülés:
1-4.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2017. február 15. (szerda) rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Bánk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése »
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet »
3. Szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) 
    szakmai programjának módosítása »
4. Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása »
5. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6. Hajómodellek Nemzeti Bajnokságának évadnyitó futama a Bánki-tó területén »
7. Tomášovce (Tamási) szlovákiai település kapcsolat-felvételi célú megkeresése »
8. Szennyvíz elvezetési agglomerációs lehatárolás felülvizsgálata, 
    szakértői anyag elkészítése »
9. Bánk 011/20 létrejövő helyrajzi számú ingatlan (kivett iparterület) 
    értékbecslése, adásvétele »
10. Polgármester 2017. évi szabadság ütemterve »
11. Bánki Nyár 2017. - programterv
12. Egyebek
Zárt ülés:
1-2.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
3-4.  Szociális célú tüzifa iránti kérelmek


2017. január 26. (csütörtök) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése 
    (TOP pályázat) – településmarketing feladatok I. szakasz 
    (előkészítés,  kutatás) elvégzésére vonatkozó ajánlat
2. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
3. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
    állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
    beszerzésére irányuló pályázati lehetőség »
Zárt ülés:
1-7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
8-11. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek


2016. november 22. (kedd) 13.00 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet »
2. A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme »
6. 2017. évi belső ellenőrzési terv »
7. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
8. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
9. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve »
10. Közterületi fakivágás iránti kérelem »
11. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme »
12. A vadászterületek után járó fel nem vett bérleti díj átvétele »
13. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének támogatás iránti kérelme »
14. Bánki Nyár 2017. – szóbeli megbeszélés
15. A Polgármester, Alpolgármester 2016. évi munkájának jutalmazása »
16. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
11-13.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
14. Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása


2016. szeptember 15. (csütörtök) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása »
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
    2017. évi fordulójához történő csatlakozás »
4. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulást 
    megszüntető megállapodás »
5. Bánki Nyár 2017. – előzetes megbeszélés
6. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme »
7. Egyebek
2016. július 11. (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet »
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés »
3. Közlekedésfejlesztési pályázat (TOP-3.1.1-15) »
4. Iskoláztatási támogatás »
5. Együttműködési szándéknyilatkozat »


2016. június 13. (hétfő) rendkívüli képviselő-testület ülés
2. Gyurcsó Andrea Spartan Race Európa Bajnokságon való részvételének támogatására »


2016. június 8. (szerda) 16.30 rendkívüli képviselő-testület ülés »


2016. május 31 (kedd) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; 
    a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, 2015. évi tevékenységéről, 
    Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
    tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 
    elszámolás az önkormányzat 2015. évi támogatásával »
3. A Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója »
4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
   Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója »
5. Beszámoló a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről, 
    és elszámolás a 2015. évi önkormányzati támogatással 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti 
    és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
7. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
8. Közbeszerzési terv »
9. Útfelújítási pályázati lehetőség »
10. Egyebek


2016. április 14-én (csütörtök) 14.00 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének
    végrehajtásáról »
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről,
    gazdálkodásáról »
    2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. Településrendezési eszközök módosítása »
4. Konzorciumi megállapodás Nógrád Megye Önkormányzatával
5. Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-3.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2016. március 21-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása – 
    beérkezett vélemények elfogadása »
2. Kérelem a strand büfé átalakítására vonatkozóan »
3. Egyebek


2016. február 29-én (hétfő) 13.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szennyvízelvezetés és – elhelyezés kérdése, rétsági agglomerációhoz történő csatlakozás »
Zárt ülés:
1.  Tó-Strand büfé bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
2-3.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2016. február 3-án (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
    A házi segítségnyújtás szakmai programja »
3. Együttműködési megállapodás a bánki Jazzfesztivál megrendezésére vonatkozóan »
4. Polgármester 2016. évi szabadság terve »
5. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
7. Bánki Nyár 2016. – programterv – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-4.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
5.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
6.  Szociális célú tüzifa szétosztása


2015. december 15-én (kedd) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk 100 és 169 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről szóló
    változási vázrajz jóváhagyása »
2. Tervezési ajánlat építészeti koncepcióterv elkészítésére 
    a bánki Tó-strand megújítása-felújítása tárgyában »
3. Nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás »
4. A Tóparti Üdülőházban alkalmazott szállásdíj felülvizsgálata, a szállásdíj meghatározása »
5. A Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződés feltételeinek felülvizsgálata, 
    bérleti szerződés kötése »
6. Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének támogatás iránti kérelme »
7. Bánki Nyár 2016. – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-6.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2015. november 23-án (hétfő) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet »
4. A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása »
5. 2016. évi belső ellenőrzési terv »
6. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések »
7. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
8. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
9. Bánk 955 helyrajzi számú terület visszavásárlási joga »
10. Helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás
11. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve »
12. A Polgármester, Alpolgármester 2015. évi munkájának jutalmazása »
13. Bánki Nyár 2016. – előzetes szóbeli megbeszélés
14. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
11-13.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
14. Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása
2015. szeptember 29-én (kedd) 14.00 rendkívüli testületi ülés  »
Napirendi javaslat:
1. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Feladat-ellátási szerződés a háziorvosi körzeti feladatok ellátására »


2015. szeptember 15-én (kedd) 14.00  testületi ülés  »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
3. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. ASP rendszerhez történő csatlakozás »
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz történő csatlakozás »
6. Alapítványi támogatás átvétele  »
7. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás »
8. Bánki értéktár - települési értékek felvétele »
9. Közterületen lévő fa kivágása iránti kérelem »
10. Ingatlan értékesítéshez történő hozzájárulás kérés »
11. Kiadványban megjelenés lehetősége »
12. Egyebek
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
5. Tó-Strand és Nádas kemping fejlesztése, jövőbeni üzemeltetési kérdései  -  szóbeli megbeszélés


2015. augusztus 6-án (csütörtök) 8.00 rendkívüli testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzata rövid lejáratú kölcsön iránti kérelme »


2015. július 21-én (kedd) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Petőfi út 57. szám alatti ingatlant adásvétele »
2. A bánki templom külső homlokzatának felújításához szükséges állványozásának biztosítása az önkormányzat költségvetése terhére »
3. Beiskolázási támogatás nyújtása »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. június 12-én (péntek) 11.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása »
2. Egyebek (szóbeli megbeszélés)
· temető parkoló
· települési értéktár bővítése - árajánlat


2015. június 3-án (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; 
    a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, 2014. évi tevékenységéről, 
    Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
    és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 
    2014. évi támogatásával »
3. Katasztrófavédelmi beszámoló »
4. Beszámoló a Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről, és elszámolás a 
    2014. évi önkormányzati támogatással 
5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
6. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
7. Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi terv »
8. Útfelújítási pályázat »
9. Települési értékek felvétele a települési értéktárba, és a megyei értéktárba történő megküldése
10. Vízmű üzletrész átruházás a DMRV részére »
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése »
12. Közterület-használati engedély kérelem »
13. Bánk SE támogatás iránti kérelme »
14. Együttműködési megállapodások bánki programok megrendezésére »
15. Bánki Evangélikus Egyházközség templom felújítás támogatása iránti kérelme »
Egyebek
Hozzájárulás a Jazzfesztivál bánki víziszínpadon történő megrendezéséhez »


2015. április 30-én (csütörtök) 15.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  »
2. Rendezési terv módosítás - árajánlat  »
3. Polgárőr Egyesület kérelme pályázat miatti többlet-bankköltség megtérítése iránt  »


2015. április 23-án (csütörtök) 15.00 képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról
2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet »
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet »
5. Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés és kiegészítő megállapodás »
6. Viziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása »
7. A 2015. évi éves összesített közbeszerzési terv »
8. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
9. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban meglévő tagsági jogviszony megszüntetése »
10. Bánki Nyár 2015. »
11. Támogatás iránti kérelem »
12. Üdülőtelkek értékesítésére kérelem »
13. Egyebek
Zárt ülés:
1-7.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
8. Helyi lakáscélú támogatás iránti kérelem


2015. február 3-án (kedd) 15.00 a képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése »
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Bánki Nyár 2015. - programterv »
4. Turista tájékoztató tábla kihelyezése iránti kérelem »
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-4.  Önkormányzati segély iránti kérelmek
5.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
6.  Szociális célú tüzifa rászorulók részére történő juttatása
7.  Méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem


Testületi ülések napirendjei anyagai 2014 évben »
Testületi ülések napirendjei anyagai 2013 évben »
Testületi ülések napirendjei anyagai 2012 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2011 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2010 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2009 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2008 évben »