| Önkormányzat | Ügyfélfogadás | Rendeletek | Hirdetmények | Nyomtatványok | Intézmények |


Közérdekű adatok 2/8 - Testületi ülések iratai


A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések kerülnek itt felsorolásra és nyomtatható formában megnyithatóként csatolva.
A képviselő-testület 2018 évi munkaterve » 

2018. szeptember 20. (csütörtök) 17.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
   a 2018/2019. nevelési évről
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
    2019. évi fordulójához történő csatlakozás
4. Szociális étkezés és házi segítségnyújtás szakmai programja
5. Az SKHU/1601/1.1/212 VIRTOUR projekt megvalósítására irányuló 
    együttműködési megállapodás kötése az RTDM Nonprofit Kft-vel
6. A Bánki Tó-Strand üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése
    Meghívott vendég: Szikora Zsoltné strandvezető
7. Egyebek
Zárt ülés:
1. Szociális célú tüzifa iránti kérelem2018. augusztus 9. (csütörtök) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Viziközmű fejlesztés: végátemelő szivattyú beszerzése, DMRV ajánlat »
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény »
Zárt ülés:
1. Lakáscélú támogatásról szóló döntés kiegészítése
2. Rendkívüli települési támogatás2018. július 19. (csütörtök) 14.00 óa rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánki Törpe Óvoda alapító okiratának módosítása »
2. Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása »
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás
4. Lakáscélú támogatás iránti kérelem2018. május 29. (kedd) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
    tevékenységéről és gazdálkodásáról
     2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés »
2. 2018. évi közbeszerzési terv »
3. SKHU/1601/1.1/212 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 
    lefolytatásra kerülő közbeszerzések eseti közbeszerzési szabályzata
4. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással »
    II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület támogatás iránti kérelme 
5. Beszámoló a Bánki Evangélikus Egyház 2017. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással 
6. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, 
    és elszámolás a 2017. évi önkormányzati támogatással 
7. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben 
    elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
8. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 
    Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolója »
9. Iskolakezdési támogatás nyújtása »
10. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
11. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
12. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. május 12-én (szombat) 10.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk Virág utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása »
2. Beszerzési szabályzat »
Zárt ülés
1. Rendkívüli települési támogatásra irányuló javaslat 2018. április 14-én (szombat) 13.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. SKHU/1601/1.1/212 Virtour határon átnyúló projekthez kapcsolódóan lefolytatásra 
    kerülő beszerzések és közbeszerzési eljárások tekintetében a beszerzésmenedzsment
    szolgáltatás elvégzésére beérkezett ajánlatok »
    SKHU/1601/1.1/212 Virtour határon átnyúló projekthez kapcsolódóan lefolytatásra kerülő
    közbeszerzések tekintetében a bíráló bizottság tagjainak kijelölése »
2. Bánk Virág utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása »
3. Bánk 034/3 helyrajzi számú külterületi közút elnevezése »
4. Bánk Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatással történő elszámolása
    Bánk Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme »
5. Egyebek
Zárt ülés:
1.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. március 23-án 16.30 órai kezdettel megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülés
    Napirend 
1. Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása »
2. Szennyvíz agglomerációhoz terhelhetőségi vizsgálat 
     elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés »
3. Támogatás iránti kérelem
4. Bánk Sportegyesület 2017. évi támogatással történő elszámolása, 
     2018. évi támogatás iránti kérelme »
5. Bánki Tó-Strand vendégek 2018. évi szezonra szóló balesetbiztosítása 2018. február 14-én (szerda) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1.  Bánk Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése »
2.  Bánk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása »
3.  Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás módosítása »
4.  Elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
5.  Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6.  Vasúti ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek
7.  Bánk települési térkép készíttetése – árajánlat 
8.  Bánki Nyár 2018. programterv – szóbeli megbeszélés
9.  Egyebek
Zárt ülés:
1-5.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
6.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
7.  Lakáscélú támogatás iránti kérelem2017. december 13-án (szerda) 14.00 óra a képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Településképi arculati kézikönyv
    Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
    Helyi építési szabályzat módosítása »
3. Hajómodellező bajnokság bánki futam – szóbeli előterjesztés 
4. Egyebek 
Zárt ülés:
1-2. Szociális célú tüzifa iránti kérelem
1-6. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2017. november 15-én (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Fogorvosi ügyeleti ellátás – feladat-ellátási szerződés
    Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet »
3. Közétkeztetési vállalkozási szerződés, közétkeztetési nyersanyagnorma 
    és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása »
4. Bánki óvoda és orvosi rendelő energetikai fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás – 
    közbeszerzési eljárást lezáró döntés »
5. Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződések »
6. Bánk parkoló, buszmegálló és járda, valamint 
    a strand bejárat és info pult épületére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése »
7. 2018. évi belső ellenőrzési terv »
8. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
9. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve »
10. Helyi építési szabályzat módosítása – véleményezési eljárást lezáró döntés »
11. A Polgármester és az Alpolgármester 2017. évi munkájának jutalmazása »
12. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
5-11.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
12-17. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
18.  Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása2017. október 1-jén (vasárnap) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása »
2. Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet – véleményezési 
    munkaanyag jóváhagyása »
3. Strand főbejárat és turisztikai info-pont engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyása »
4. Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
    lehatárolási tanulmány jóváhagyása »
5. Bánki óvoda és orvosi rendelő energetikai felújítása – 
    közbeszerzési ajánlattételi felhívás »
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
    2018. évi fordulójához történő csatlakozás »
7. Önkormányzati utak karbantartása – árajánlatok megtárgyalása »
8. Új utca- és tájékoztató táblák készítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása »
9. Területbérlés iránti kérelem
10. Támogatás iránti kérelem »
11. Kemping bérleti szerződése – szóbeli megbeszélés
     Strand büfé bérleti szerződése – szóbeli megbeszélés
12. Bánki Nyár 2017. – tapasztalatok szóbeli megbeszélése
13. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek2017. július 66-án (szerda) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testleti ülés »
Napirend határozati javaslatai
1. A Bánki Óvoda és Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése - közbeszerzés »


2017. június 16-án (péntek) 15.00 óra képviselő-testleti ülés »
Napirendi javaslat: 
1. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
    szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata »
4. 70/2017. (V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása »
5. Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése - TOP pályázat átdolgozása »
6. Egyebek

2017. május 30-án (kedd) 11.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat:
1. Rétsági Mentőállomás támogatás iránti kérelme »
2. Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE támogatás iránti kérelme »
3. Bánki Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelme »
4. Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme »
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása »

2017. május 18-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
    2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
    2016. évi belső ellenőrzési jelentés »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, Bánk község közbiztonsági
    helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
    feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2016. évi támogatásával »
3. Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről, és elszámolás a 
    2016. évi önkormányzati támogatással »
4. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
    és elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
5. Beszámoló a Bánki Evangélikus Egyház 2016. évi tevékenységéről és 
    elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
6. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, és 
    elszámolás a 2016. évi önkormányzati támogatással »
7. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő
    karbantartási, felújítási feladatok »
8. Iskolakezdési támogatás nyújtása »
9. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
10. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
11. Egyebek


2017. május 15-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás iránti kérelem (Tó Hotel Kft.) »


2017. május 8-án (hétfő) 14.00 képviselő-testület rendkívüli ülés »
Napirendi javaslat 
1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
    Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet megalkotása, 
    eljárás megindítása »


2017. április 3-án (hétfő) 17.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Petőfi út 49. és 51. számú önkormányzati tulajdonú épületek bontása - árajánlatok
Zárt ülés:
1-4.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2017. február 15. (szerda) rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Bánk Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése »
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet »
3. Szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) 
    szakmai programjának módosítása »
4. Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása »
5. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6. Hajómodellek Nemzeti Bajnokságának évadnyitó futama a Bánki-tó területén »
7. Tomášovce (Tamási) szlovákiai település kapcsolat-felvételi célú megkeresése »
8. Szennyvíz elvezetési agglomerációs lehatárolás felülvizsgálata, 
    szakértői anyag elkészítése »
9. Bánk 011/20 létrejövő helyrajzi számú ingatlan (kivett iparterület) 
    értékbecslése, adásvétele »
10. Polgármester 2017. évi szabadság ütemterve »
11. Bánki Nyár 2017. - programterv
12. Egyebek
Zárt ülés:
1-2.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
3-4.  Szociális célú tüzifa iránti kérelmek


2017. január 26. (csütörtök) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése 
    (TOP pályázat) – településmarketing feladatok I. szakasz 
    (előkészítés,  kutatás) elvégzésére vonatkozó ajánlat
2. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
3. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
    állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
    beszerzésére irányuló pályázati lehetőség »
Zárt ülés:
1-7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
8-11. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek


2016. november 22. (kedd) 13.00 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet »
2. A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme »
6. 2017. évi belső ellenőrzési terv »
7. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
8. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
9. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve »
10. Közterületi fakivágás iránti kérelem »
11. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme »
12. A vadászterületek után járó fel nem vett bérleti díj átvétele »
13. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének támogatás iránti kérelme »
14. Bánki Nyár 2017. – szóbeli megbeszélés
15. A Polgármester, Alpolgármester 2016. évi munkájának jutalmazása »
16. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
11-13.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
14. Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása


2016. szeptember 15. (csütörtök) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása »
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
    2017. évi fordulójához történő csatlakozás »
4. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulást 
    megszüntető megállapodás »
5. Bánki Nyár 2017. – előzetes megbeszélés
6. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme »
7. Egyebek
2016. július 11. (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet »
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés »
3. Közlekedésfejlesztési pályázat (TOP-3.1.1-15) »
4. Iskoláztatási támogatás »
5. Együttműködési szándéknyilatkozat »


2016. június 13. (hétfő) rendkívüli képviselő-testület ülés
2. Gyurcsó Andrea Spartan Race Európa Bajnokságon való részvételének támogatására »


2016. június 8. (szerda) 16.30 rendkívüli képviselő-testület ülés »


2016. május 31 (kedd) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; 
    a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, 2015. évi tevékenységéről, 
    Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
    tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 
    elszámolás az önkormányzat 2015. évi támogatásával »
3. A Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója »
4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
   Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója »
5. Beszámoló a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről, 
    és elszámolás a 2015. évi önkormányzati támogatással 
6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti 
    és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
7. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
8. Közbeszerzési terv »
9. Útfelújítási pályázati lehetőség »
10. Egyebek


2016. április 14-én (csütörtök) 14.00 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének
    végrehajtásáról »
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről,
    gazdálkodásáról »
    2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. Településrendezési eszközök módosítása »
4. Konzorciumi megállapodás Nógrád Megye Önkormányzatával
5. Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-3.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2016. március 21-én (hétfő) 14.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása – 
    beérkezett vélemények elfogadása »
2. Kérelem a strand büfé átalakítására vonatkozóan »
3. Egyebek


2016. február 29-én (hétfő) 13.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szennyvízelvezetés és – elhelyezés kérdése, rétsági agglomerációhoz történő csatlakozás »
Zárt ülés:
1.  Tó-Strand büfé bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
2-3.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2016. február 3-án (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
    A házi segítségnyújtás szakmai programja »
3. Együttműködési megállapodás a bánki Jazzfesztivál megrendezésére vonatkozóan »
4. Polgármester 2016. évi szabadság terve »
5. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
6. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
7. Bánki Nyár 2016. – programterv – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-4.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
5.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
6.  Szociális célú tüzifa szétosztása


2015. december 15-én (kedd) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Bánk 100 és 169 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről szóló
    változási vázrajz jóváhagyása »
2. Tervezési ajánlat építészeti koncepcióterv elkészítésére 
    a bánki Tó-strand megújítása-felújítása tárgyában »
3. Nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás »
4. A Tóparti Üdülőházban alkalmazott szállásdíj felülvizsgálata, a szállásdíj meghatározása »
5. A Tóparti Üdülőház büfé bérleti szerződés feltételeinek felülvizsgálata, 
    bérleti szerződés kötése »
6. Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének támogatás iránti kérelme »
7. Bánki Nyár 2016. – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-6.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2015. november 23-án (hétfő) 14.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet »
4. A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása »
5. 2016. évi belső ellenőrzési terv »
6. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések »
7. Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére »
8. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
9. Bánk 955 helyrajzi számú terület visszavásárlási joga »
10. Helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás
11. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve »
12. A Polgármester, Alpolgármester 2015. évi munkájának jutalmazása »
13. Bánki Nyár 2016. – előzetes szóbeli megbeszélés
14. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016 – pályázatok elbírálása
2. Nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi támogatása
3-10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
11-13.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
14. Szociális célú tüzifa jogosultak részére történő biztosítása
2015. szeptember 29-én (kedd) 14.00 rendkívüli testületi ülés  »
Napirendi javaslat:
1. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Feladat-ellátási szerződés a háziorvosi körzeti feladatok ellátására »


2015. szeptember 15-én (kedd) 14.00  testületi ülés  »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
3. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. ASP rendszerhez történő csatlakozás »
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz történő csatlakozás »
6. Alapítványi támogatás átvétele  »
7. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás »
8. Bánki értéktár - települési értékek felvétele »
9. Közterületen lévő fa kivágása iránti kérelem »
10. Ingatlan értékesítéshez történő hozzájárulás kérés »
11. Kiadványban megjelenés lehetősége »
12. Egyebek
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
5. Tó-Strand és Nádas kemping fejlesztése, jövőbeni üzemeltetési kérdései  -  szóbeli megbeszélés


2015. augusztus 6-án (csütörtök) 8.00 rendkívüli testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzata rövid lejáratú kölcsön iránti kérelme »


2015. július 21-én (kedd) 14.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Petőfi út 57. szám alatti ingatlant adásvétele »
2. A bánki templom külső homlokzatának felújításához szükséges állványozásának biztosítása az önkormányzat költségvetése terhére »
3. Beiskolázási támogatás nyújtása »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. június 12-én (péntek) 11.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása »
2. Egyebek (szóbeli megbeszélés)
· temető parkoló
· települési értéktár bővítése - árajánlat


2015. június 3-án (szerda) 14.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
1. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, 
    valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; 
    a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Bánk Polgárőr Egyesület működéséről, 2014. évi tevékenységéről, 
    Bánk község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
    és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 
    2014. évi támogatásával »
3. Katasztrófavédelmi beszámoló »
4. Beszámoló a Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről, és elszámolás a 
    2014. évi önkormányzati támogatással 
5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról »
6. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól »
7. Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi terv »
8. Útfelújítási pályázat »
9. Települési értékek felvétele a települési értéktárba, és a megyei értéktárba történő megküldése
10. Vízmű üzletrész átruházás a DMRV részére »
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése »
12. Közterület-használati engedély kérelem »
13. Bánk SE támogatás iránti kérelme »
14. Együttműködési megállapodások bánki programok megrendezésére »
15. Bánki Evangélikus Egyházközség templom felújítás támogatása iránti kérelme »
Egyebek
Hozzájárulás a Jazzfesztivál bánki víziszínpadon történő megrendezéséhez »


2015. április 30-én (csütörtök) 15.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  »
2. Rendezési terv módosítás - árajánlat  »
3. Polgárőr Egyesület kérelme pályázat miatti többlet-bankköltség megtérítése iránt  »


2015. április 23-án (csütörtök) 15.00 képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról
2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet »
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet »
5. Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés és kiegészítő megállapodás »
6. Viziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása »
7. A 2015. évi éves összesített közbeszerzési terv »
8. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
9. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban meglévő tagsági jogviszony megszüntetése »
10. Bánki Nyár 2015. »
11. Támogatás iránti kérelem »
12. Üdülőtelkek értékesítésére kérelem »
13. Egyebek
Zárt ülés:
1-7.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
8. Helyi lakáscélú támogatás iránti kérelem


2015. február 3-án (kedd) 15.00 a képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése »
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Bánki Nyár 2015. - programterv »
4. Turista tájékoztató tábla kihelyezése iránti kérelem »
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-4.  Önkormányzati segély iránti kérelmek
5.  Szociális célú tüzifa iránti kérelem
6.  Szociális célú tüzifa rászorulók részére történő juttatása
7.  Méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem


Testületi ülések napirendjei anyagai 2014 évben »
Testületi ülések napirendjei anyagai 2013 évben »
Testületi ülések napirendjei anyagai 2012 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2011 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2010 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2009 évben » 
Testületi ülések napirendjei anyagai 2008 évben »