Közlemények Tájékoztatók
Ingyenes segítség
az elektronikus ügyintézés elsajátításához »
Zöld Híd
Hulladékszállítási naptár 2020. évre »
Volánbusz Zrt. 
2020.03.01. napjától 
módosít a menetrendek »

Meghívó Farsangra »
Hulladékszállítási rend
2020 I. negyedévre »
Zöld-Híd tájékoztató
a hulladék hamu kezeléséről »
Tájékoztató
Gázszolgáltatóval kapcsolatos határozatról »
Közemény
Bursa Hungarica pályázat eredményhirdetése »
Pályázat
ügyintézői munkakör betöltésére »
Hirdetmény
Földtulajdonosok közgyűléséről »
Tanácsok 
a lakosság számára a hideg káros hatásának 
mérséklésére »
Felhívás
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokra »
Zöld-Híd
huladékszállítási napok október-december »
Felhívás 
Sertéstartóknak az afrikai sertéspestis megelőzésére »
Felhívás
közterület elnevezés lakossági véleményezésére »
Hirdetmény
Iskolakezdési támogatásról »
Tájékoztató
Petőfi út menti parkoló, buszmegálló és járda építési munkálatairól »
Tájékoztató
Az önkormányzati ügyek elektronikus intézéséről »
Megtekinthető
rövidfilmek elérhetősége »
Tájékoztató
kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről »
Tájékoztató
Parkolási lehetőség változása építési munkák miatt »
Hirdetmény
Öntözési tilalom a Lókos patak vizéből »
Zöld Híd felhívás
többlethulladék zsákos elszálításáról, üdülőtulajdonosoknak »
Zöld híd információk
!!! Tájékoztató hulladékgyűjtó zsákok beszeruzéséről üdülőtlajdonosk részére »
Zöld hulaldék, lomtalanítás, kukaellenőrzés, munkalehetőség » 
Felhívás
Az „ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram”-hoz.
VEKOP-7.3.1 »
EFOP-3.1.4 »
Pályázat
igazgatási előadó és pénztáros munkakörre »
MÁV információ
Menetrend változásokról vonalszakaszok felújítása miatt »
Tájékoztató
a fecskefajok fészkeinek védelméről »
Tájékoztató
sertéstartóknak az afrikai sertéspestis megelőzése érdekében »
Felhívás
Munkalehetőség! Toborzási felhívás a büntetésvégrehajtás állományába »
!!! Helyszíni toborzás Bánkon október 25-én »
Tájékoztató
Szunyogok elleni
védekezésről »
Mentőszolgálat felhívása
Legyél önkéntes! »
Új térkép készült Bánkról »
NÉBIH tájékoztató
az afrikai sertéspestisről és megelőzéséről »
Tájékoztató
gyepmesteri feladatok ellátásáról »
Tájékoztató
ebösszeírásról »
Tájékoztató 
haszonállat tartásának bejelentéséről » 
Hirdetmény
Megnyílt a rétsági hulladékudvar. Bánkiak is beszállíthatnak a hirdetmény szerint »
Zöld Híd
Hulladékgyűjtési rend 
2018. II. negyedév »
Tájékoztató
Hulladékszállítási számlák beszedéséről »
Felhívás
Társadalmi egyeztetésre, közterület elnevezésről »
Közlemény
Határozat az M2 autópálya környzetvédelmi engedélye »
HIRDETMÉNY
A településkép védelméről és a Településképi Arculati Kézikönyvről »
Pályázat
Ügyintéző - anyakönyvvezető munkakörre »
Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági időpontfoglalásáról »
Felhívás
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért »
Tájékoztató
az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról »
Hirdetmény
Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról »
Hirdetmény
Településrendezési terv véleményezésére »
Pályázat
Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjra »
Felhívás!
Településképi Arculati Kézikönyv és rendelet véleményezésére »
Felhívás Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájlékoztatói a szabadtéri tözek és a téli veszélyek elkerülésére »
Balesetmegelőzési,
biztonsági tájékoztatók többféle veszélyforrás elkerülésére »
Hirdetmény
Iskolakezdási támogatásról »
Öntözési tilalom
a Lókos patak vizéből »
Felhívás
Felnőttek középiskolai tanulási lehetőségéről »
Felhívás
Települési arculati kézikönyv véleményezése »
Tájékoztató
tűzvédelmi határozat kihirdetéséről »
Lakossági felhívás
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére »
Tájékoztatók, befektetési lehetőségek 2017-ben »
Munkalehetőség
Tájékoztató katonai toborzással kapcsolatban »
Felhívás
Az önkormányzat társadalmi véleményezésre bocsátja az itt megnyitható rendelet tervezetet »
Tájékoztató
Bővül és fejlődik a Zöld Híd program »
Pályázat
Tájékoztató kedvezményes pályázati lehetőségekről »
Tájékoztató
kéményseprés ütemzése Bánkon 2017-ben »
Tájékoztató
kéménysepréssel kapcsolatban »
Tájékoztató
kutak létesítéséről, 
fenntartásáról »
Felhívás!
Legyél te is határvadász! »
Hirdetmény
vadászterület határainak kijelöléséről
553260 »
553750 »
Tájékoztató
- Bánki lakosok ingyenes stradbelépéséről »
- Kedvezményes strandkártyák igényéséről »
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére »
Lakossági felhívás
égetéssel és levegőszennyezéssel kapcsolatban »
Tájékoztatás
Polgárvédelmi elismerés
Bánk polgármesterének »
Felhívás
A Zöld Híd Nkft tájékoztatója
a nemfizető ügyfeleknek »
Hirdetmény
Bursa Hungarica döntésről »
Tájékoztató
a Zöld Híd Nkft felhívása a
szemétszállítás cimke- kiadással kapcslatban »
Hirdetmény
a zöld hulladék gyűjtési rend változásáról »
NAV tájékoztató
az egyszerűsített foglalkoztatásról »
Felhívás
Szennyvíz szippantással kapcsolatban »
Temetői hulladékgyűjtés
új szabályai »
NAV tájékoztató
háztartási munka bejelen- tésével kapcsolatban »
NAV tájékoztató
SzJA bevallással kapcsolatban »
Tájékoztató
és adatlap ebek összeírásárhoz »
Tájékoztató
az internetről szóló nemzeti konzultációról »
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójának
összesített adatai »
Felhívás
Szabadtéri tűzesetek megelőzésére »
Hirdetmény
Rendezési terv módosítá- sának közzétételéről 
(Egy állományban a hirdetmény, a jelenlegi HÉSZ és a módosítás dokumentumai) »
Felhívás
Üdülős kedvezményes strandbelépésre jogosító kártya igénylés »
Az igénylőlap géppel kitölthető formátumban »
Felhívás
A Zöld Híd Kft tájékoztatója a zsákos hulladék- szállítással kapcsolatban »
Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatója fogadóórákról »
Szaktanácsadások
A rétsági Egészségfejlesztő Iroda tájékoztatója »
Tájékoztató
Babakötvény a Magyar Államkincstártól »
Határozat
Választási szavazókörök kialakításáról »
Tájékoztató 
a szabadtéri színpad nézőterének lefedéséről » 
Tájékoztató
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjak 
ügyintézéséről »
Felhívás
Szelektív hulladékgyűjtési mód változásáról »
Tájékoztató
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása szabadtéri égetéssel kapcsolatban »
A Tó Wellness Hotel az év legbarátságosabb szállodája »
Tájékoztató
hulladék elszállítás szabályairól »
Közlemény
Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról »
2012-ben 
Ivanics András 
az év polgármestere »
ÁNTSZ tájékoztatója
az illegális hulladékégetésről »
Hirdetmények
Földterületek értékesítése ügyében »
Határozat
Gázvezeték létesítés környezetvédelmi engedélye »
Tájékoztató
„Központi tér és játszótér kialakítása” közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan közzétett tájékoztató a szerződés teljesítéséről.»
Tájékoztató
A DMRV tájékoztatója a talajterhelési díj változásával kapcsolatos jogszabályról »
Tájékoztató
A Zöld Híd Kft tájékoztatója az üdülőtulajdonosok lakossági hulladékának szállításáról »
NAV tájékoztató
a személyi jövedelemadó bevalláshoz és
egészségügyi járulék megfizetéséről »
Állásajánlatok »
Településrendezési terv véleményezése
Itt megnyitható települési rendezési terv módosítás véleményezési tervdokumentációja »
Közlemény
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról »
Felhívás
Nyesedék, zöld hulladék elszállításáról »
Szelektív hulladékgyűjtés »
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelektív hulladék- gyűjtés febrártól háztól, zsákos formában is lehetséges »
Tájékoztató
Képzések a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében »
Zöld hulladék
Tájékoztató a zöld hulladék elhelyezésének változásáról »
Eladó
erdő és legelő művelési ágú ingatlan »
Tájékoztató
Eü járulék fizetéséről »
A Tó Hotel tájékoztatója
Bánk kiemelkedő beruhá- zásával kapcsolatban adott ki tájékoztatót hotel, ami itt olvasható »
Tájékoztató
Bánk település hulladék- begyűjtéséről- szállításáról üdülőtulajdonosok részére »
ÚJLetölthető adatlap »
Ivanics András az
Év polgármestere »
Tájékoztató
kormányablakról »
Felhívás
a Helyi Vidékfejlesztési Startégia felülvizsgálatára, véleményezésére »
Tájékoztató
Bánk település hulladék- begyűjtéséről- szállításáról »
TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kommu- nális hulladékgyűjtés- és szállítás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a hulladékgyűjtő edényeket (kukákat) hétfőnként leg- később reggel 6 óráig
szíveskedjenek az ingat- lanok elé kihelyezni.
Bánk, 2011. január 10.Bánk Község Önkormányzata
Hirdetmény: 
Eladó üdülőtelek »
Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban »
Tájékoztatás a kommunális hulladék-szállítással kapcsolatban (bánki lakosoknak) »
Tájékoztatás a kommunális hulladék-szállítással kapcsolatban (üdülőtulajdonosoknak) »
Tájékoztató cikk a zöldhulladék kezelésével kapcsolatban »
Felhívás a szelektív hulladékgyűjtés
változásáról »
Mérgező élelmiszerek és veszélyes áruk! Itt megtudhatja Mit NE vásároljon »
Régebbi felhívásaink megtalálhatók a hirdet- mények archívumában »
A részletekért kattintson a képre
Ide kattintva nagyobb méretben megnyitható!
Ide kattintva nagyobb méretben megnyitható!